Depresyon (majör depresif bozukluk), hislerinizi, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyen, yaygın görülen ruhsal bozukluktur.  Depresyon; zevk verilen faaliyetlerde hüzün hissine ve / veya ilgi kaybına neden olur. Çeşitli duygusal ve fiziksel sorunlara yol açabilir ve bireyin işte, evde çalışma arzu ve isteklerini azaltabilmektedir.

Depresyon belirtileri hafif, orta ve şiddetli olarak görülebilmektedir ve şunları içermektedir:

 • Üzgün ​​hissetmek veya moralin bozuk olması
 • Zevk alınan faaliyetlerde ilgi veya zevk kaybı
 • İştahta değişiklikler – diyete bağlı olamayan kilo kaybı
 • Fazla uyumak ya da çok uykuya dalmada güçlük
 • Enerji kaybı veya artan yorgunluk hissi
 • İstemsiz fiziksel aktivite, ( el sıkma, bacak hareket ettirme vb.) yavaş hareketler ve konuşma
 • Değersiz veya suçlu hissetme
 • Düşünme, konsantre olma ve karar vermede güçlük
 • Ölüm veya intihar düşünceleri

Depresyon, her yaş döneminde görülebilen ve sıklığı oldukça yüksek bir rahatsızlıktır. Kadınlar depresyon yaşamaya erkeklerden daha yatkındır. Bazı araştırmalarda, kadınların üçte birinin yaşamları boyunca büyük bir depresif dönem yaşadığı keşfedilmiştir.

Depresyonun Yastan Farkı

Sevilen birinin ölümü, iş kaybı veya ilişkinin sona ermesi, bireyler için zor deneyimlerdir. Bu gibi durumlar karşısında üzüntü ya da keder hissinin gelişmesi normaldir. Güçsüz hisseden bireyler kendilerini sık sık “depresyonda” olarak tanımlayabilmektedir.

Ancak yasta olmak, depresyona sahip olmakla aynı şey değildir. “Yas” süreci her bireye özgü ve benzersizdir. Depresyon özellikleriyle benzerlik taşımaktadır. Yas; depresyonla benzer olarak yoğun bir üzüntü içerebilir ve bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilir.

Yas içinde olma ve Depresyon arasındaki farklar aşağıda listelenmektedir;

 • Yasta, acı veren duygu dalgalanmaları yaşanır ve çoğu zaman ölen kişinin olumlu hatıraları anımsanır. Depresyonda, ruh hali olumsuz etkilenir, hayattan alınan zevk azalır.
 • Yasta, özgüven genellikle korunur. Depresyonda değersizlik ve kendinden nefret hissi görülür.
 • Bazı bireyler için, sevilen birinin ölümü büyük bir depresyona neden olabilir. İşini kaybetmek, fiziksel bir saldırı ya da büyük bir felaketin kurbanı olmak gibi durumlar depresyona neden olabilir. Yas ve depresyon bir arada olduğunda; yas daha şiddetlidir ancak depresyon daha uzun sürelidir. Yas ve depresyon arasında bazı benzerlikler olmasına rağmen, ikisi birbirinden çok farklıdır. İkisinin farkını ayırt etmek, bireylerin ihtiyaç duydukları yardımı, desteği veya tedaviyi belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Depresyon için Risk Faktörleri

Depresyon herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır.

Depresyonda çeşitli faktörler rol oynayabilir:

 • Biyokimya: Beyindeki bazı kimyasal farklılıklar depresyon belirtilerine katkıda bulunabilir.
 • Genetik: Depresyon aile üyelerinden geçebilir. Örneğin, eğer tek yumurta ikizlerinden biri depresyona sahipse, diğerinde olma ihtimali % 70’tir.
 • Kişilik: Benlik saygısı düşük olan, strese duyarlı olan veya genel olarak karamsar olan bireylerin depresyon yaşama olasılığı yüksektir.
 • Çevresel faktörler: Sürekli şiddete, ihmal, istismara veya yoksulluğa maruz kalan bazı bireyler depresyona karşı daha savunmasız hale gelebilmektedir.